• طراح: توسعه دهنده فارسی
  • مهارت ها: HTML CSS JS PHP
  • تاریخ اتمام: 3 شهریور 1395
  • مشتری: پی لینک

توضیحات

پی لینک از نوع سایت های خدماتی است که وظیفه ی آن کوتاه کردن لینک های شما می باشد، توسعه دهنده فارسی وظیفه ی طراحی پی لینک را بر عهده داشته اشت و جزو یکی از برترین سایت های کوتاه کننده لینک حاضر می باشد.